Microsoft Publisher 97 català
Menu Natkirken

Audio-branding
Audiologo, Guies sonores

El so i sobretot la música fa que la nostra ment percebi les imatges d’una manera radicalment diferent i que les recordi durant mes de temps més. La utilització d’aquesta tècnica amb motius comercials és coneguda amb el nom d’audio-branding. Aquí teniu alguns exemples de possibles aplicacions que soc capaç de desenvolupar dins de l’audio-branding:

Creació i implementació d’un Audio-logo, la identitat auditiva de una marca. Analitzant els atributs que responen a una marca i que es corresponen amb un so es pot arribar a construir, dissenyar i composar la “banda sonora” de la marca. Un so amb el que tothom reconeixerà com l’audio-logo d’una determinada empresa.

Presentació de les propostes d’una web recolzades per locucions. D’aquesta manera resultarà més fàcil que aquestes cridin l’atenció i despertin l'interès del public. Les guies narratives captivaran a l'usuari i li aportaran transparència al seu missatge transmès.

Implementació de guies narratives/guies sonores a un lloc d’Internet. Això pot obrir un ventall de possibilitats de les quals se’n pot beneficiar qualsevol empresa.

Amb les guies narratives, serà més fàcil per exemple, fer entendre millor a l’usuari com s'ha d'omplir aquell formulari o quines avantatges s'obtenen al donar-se d'alta a un determinat servei. Això transmet confiança a l'usuari i augmenta el grau de transparència i accessibilitat de una pàgina web.

© 2008 www.roset.cat
contacte