Trinitatisnatkirke
Casal Català de Copenhaguen

Multimèdia
Web, Interficies digitals, Presentacions

Avui en dia, tots els professionals, empreses o qualsevol altre projecte que requereixi una mínima projecció al món cal que tingui presència a Internet. Això no vol dir que tothom tingui les mateixes necessitats.

Com a dissenyador multimèdia estic preparat per a integrar les possibilitats que les noves tecnologies ofereixen als projectes en que treballi i adaptar-les depenent de les necessitats de cada cas per tal que aquestes siguin atractives i interessants per al seu públic.

La meva filosofia és lliurar un producte ajustat als estendards d’Internet i que satisfaci al mateix temps els objectius que cada projecte s’hagi proposat.© 2008 www.roset.cat
contacte